infoterminal_post

Infoterminal

Τα infoterminal είναι εξοπλισμός που μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και παρέχει απεριόριστες δυνατότητες διαδραστικής επικοινωνίας με εφαρμογές στον τουρισμό, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση κ.α.

Διαθέτει τεχνολογίες αιχμής σε επίπεδο ηλεκτρονικού υπολογιστικού εξοπλισμού, διεπαφών και λογισμικού και είναι σχεδιασμένο ώστε να προάγει την αλληλεπίδραση με το κοινό και την εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία.

Κατά τον σχεδιασμό των Infoterminals έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αισθητική και τον εργονομικό σχεδιασμό που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους χρήστες.

Παράλληλα, η στιβαρή αντιβανδαλιστική κατασκευή καθώς και οι δυνατότητες συνεχούς επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου και on-line ενημέρωσης του λογισμικού και του περιεχομένου μέσω εφαρμογών διαχείρισης, παρέχουν μοναδική αξιοπιστία στα Infoterminals και τα καθιστούν κατάλληλα και για τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές.

 

Download Brochure Download Brochure (indoors)